osoba pisząca na laptopie

Blog

Licencje dostępowe Microsoft CAL – co to jest ?

15.06.2022

Licencje dostępowe Microsoft CAL – co to jest ?

W dzisiejszym artykule postaram się w jasny sposób wyjaśnić czym są licencje dostępowe CAL i jak je wybierać. Zapraszam do lektury.

Krótka definicja z materiałów Microsoft mówi: licencja CAL oznacza licencję dostępową, którą można przypisać do użytkownika lub urządzenia, zależnie od potrzeb.

Dłuższa definicja z sekcji słowniczek dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów, 1 września 2019 r, Microsoft” wyjaśnia:

„Licencja Dostępowa (CAL) oznacza licencję dostępową, którą można przypisać odpowiednio do użytkownika lub urządzenia. Licencja CAL użytkownika umożliwia jednemu użytkownikowi dostęp z dowolnego urządzenia do odpowiedniej wersji oprogramowania serwerowego lub jego wersji wcześniejszych. Licencja CAL urządzenia umożliwia dowolnemu użytkownikowi dostęp z jednego urządzenia do odpowiednich wersji oprogramowania serwerowego lub jego wersji wcześniejszych. Licencje CAL umożliwiają dostęp do oprogramowania serwerowego działającego wyłącznie na Licencjonowanych Serwerach klienta.”

A teraz przejdźmy do praktycznych informacji.

Zakup samego systemu Windows Server nie rozwiązuje kwestii dostępu użytkowników, jak opisałem w poprzednim artykule: Licencjonowanie i wersje Windows Server 2019 część wersji wymaga dodatkowego zakupu licencji dostępowych CAL.

Liczba wymaganych licencji dostępowych CAL musi być równa ilości użytkowników lub urządzeń jakie uzyskują dostęp do serwera, przykładowo mając jeden serwer z licencją Windows Server 2019 Standard i 40 pracowników którzy korzystają z zasobów serwera (Active Directory, inne usługi utrzymywane na tym serwerze) powinniśmy zakupić 40 x CAL dostępowy na użytkownika. Daje nam to możliwość wykorzystania dowolnej liczby komputerów przez jednego, licencjonowanego użytkownika.

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo działa w trybie zmianowym, co oznacza że mamy 40 pracowników ale 20 komputerów, wówczas należy zakupić 20 licencji dostępowych CAL na urządzenie. W tym przypadku bardziej opłacalne jest wykorzystanie licencji na urządzenia, tworzymy wiele kont na jednym komputerze a wymagane licencje muszą pokryć ilość używanych komputerów.

A więc:

CAL dostępowy na użytkownika pozwala nam wykorzystać wiele urządzeń do dostępu do licencjonowanego serwera przez jednego użytkownika

CAL dostępowy na urządzenie pozwala nam na dostęp wielu użytkowników z jednego, licencjonowanego urządzenia do zasobów serwera

Czy inne serwery muszą posiadać licencję dostępową CAL żeby „rozmawiać” z innymi serwerami ? Nie, nie ma takiego wymogu, jeżeli są w tym samym środowisku Active Directory.

Posiadam 2 serwery, czy muszę podwajać ilość licencji CAL ? Nie, licencja dotyczy obiektu (użytkownika lub urządzenia), więc w ramach jednego środowiska Active Directory wymagana jest jedynie JEDNA licencja na użytkownika lub urządzenie, niezależnie od ilości serwerów.

A jak wygląda potrzeba zakupu licencji CAL w przypadku środowisk hybrydowych ?

Wówczas ma miejsce pewien wyjątek: „Wyjątkowo użytkownicy nie potrzebują licencji dostępowych (CAL) na system Windows Server, ilekroć uzyskują dostęp do tego oprogramowania serwera wyłącznie w celu dokonania synchronizacji między infrastrukturą Active Directory uruchomioną na Licencjonowanych Serwerach Klienta a usługą Azure Active Directory.”

Nie musimy kupować licencji dostępowych CAL jeżeli nasz lokalny serwer jest jedynie wykorzystywany jako źródło służące do autoryzacji użytkowników dla usług chmurowych, np dla Office 365.

Licencje subskrypcyjne w usługach chmurowych nie wymagają licencji CAL dostępowych !

Proszę pamiętaj że powyższe wyjaśnienia dotyczą licencji CAL DOSTĘPOWYCH, są jeszcze inne licencje CAL, które umożliwiają korzystanie z innych aplikacji, np CAL na RDS (zdalny pulpit), CAL na SQL, CAL na Exchange itd. Powyższy stan jest opisany na dzień 13/09/2019, pamiętaj aby zawsze skonsultować zakup licencji Microsoft, aby upewnić się że jesteś w zgodzie z wytycznymi Microsoft !

Pozostałe artykuły:

logo sharepoint

Biblioteka dokumentów w SharePoint Online

Biblioteka dokumentów w SharePoint Online to klucz do efektywnego zarządzania dokumentami w pakiecie Microsoft 365   SharePoint Online jest in...
znak zapytania

Outsourcing informatyczny

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zoptymalizować działanie swojej firmy, poprawić efektywność procesów i jednocześnie zmniejszyć koszty? Jeśl...
tożsamość cyfrowa

Ochrona tożsamości cyfrowej

Ochrona tożsamości cyfrowej. Praktyczne porady dla lepszego zabezpieczenia swojego życia online. Żyjemy w erze cyfrowej, gdzie nasze dane osobowe ...