Firma Soft Group, działająca w szeroko rozumianej branży teleinformatycznej, jest lokalnym liderem w świadczeniu usług informatycznych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższej jakości rozwiązania i produkty. Dostarczamy usługi ale również zajmujemy się sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania. Współpracujemy z globalnymi liderami technologicznymi ze świata, współpracujemy z autoryzowaną dystrybucją sprzętu i oprogramowania.

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • Auto służbowe, również do użytku prywatnego

 • Telefon służbowy bez limitów, również do użytku prywatnego

 • Praca zdalna

 • Specjalistyczne, certyfikowane szkolenia branżowe

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Wsparcie doświadczonych członków zespołu

 • Przyjazna atmosfera pracy

 • Spotkania integracyjne

 • Wolne weekendy

 • Wysokiej jakości kawa, bez limitu

 • Komfortowe biuro

Klauzula informacyjna – trwająca rekrutacja

Administratorem danych osobowych jest Soft Group Wojciech Mioduszewski z siedzibą w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz (dalej „Soft Group”). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@softgroup.com.pl lub adres korespondencyjny „Soft Group Wojciech Mioduszewski, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dane osobowe zawarte w aplikacji, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

Przesłanie aplikacji z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Soft Group w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda kandydata jest wyrażona poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać wysyłając e-mail albo pismo na adresy wskazane powyżej.

Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom w tym agencjom rekrutacyjnym, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, z pomocą których Soft Group prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Profesjonalne wsparcie informatyczne Twoich pomysłów – zapraszamy do kontaktu