Firma Soft Group, działająca w szeroko rozumianej branży teleinformatycznej, jest lokalnym liderem w świadczeniu usług informatycznych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższej jakości rozwiązania i produkty. Dostarczamy usługi ale również zajmujemy się sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania. Współpracujemy z globalnymi liderami technologicznymi ze świata, współpracujemy z autoryzowaną dystrybucją sprzętu i oprogramowania.

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na poniższe stanowiska:

Specjalista ds handlowych

Specjalista ds serwisu informatycznego

Specjalista ds. handlowych

Miejsce pracy: Poznań (okolice), Swarzędz

Opis Stanowiska:

 • Sprzedaż nowoczesnych rozwiązań IT w oparciu o najlepsze praktyki sprzedażowe
 • Nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z Klientem
 • Dobór i przedstawienie najlepszych rozwiązań dostosowanych do oczekiwań Klienta
 • Negocjacje warunków zakupu i sprzedaży oraz ostateczna finalizacja transakcji
 • Raportowanie i analiza prowadzonych działań handlowych

Nasze oczekiwania od kandydata:

 • Doświadczenie w sprzedaży sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Microsoft

 • Komunikatywność oraz zdolność nawiązywania kontaktów

 • Umiejętność samodzielnego i efektywnego działania handlowego

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę

 • Udział w zysku prowadzonych projektów

 • Pracę w zgranym zespole

 • Pakiety szkoleń z doskonalenia w zakresie nowych technologii oraz technik sprzedażowych

 • Dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych

 • Pracę w trybie 5 dniowym w skali tygodnia

Jeżeli masz żyłkę prawdziwego handlowca, który będzie potrafił pogodzić potrzeby Klienta z zyskiem firmy to dołącz do nas !

Na Twoje zgłoszenia czekamy pod adresem praca@softgroup.com.pl

Specjalista ds. serwisu informatycznego

Miejsce pracy: Poznań (okolice), Swarzędz

Opis Stanowiska:

 • Wsparcie użytkowników systemów informatycznych (Help Desk)

 • Diagnostyka systemów komputerowych (MS Windows)

 • Usuwanie problemów z działaniem infrastruktury IT

 • Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania

 • Administracja systemami klienckimi i serwerowymi (MS Windows)

 • Raportowanie wykonanych działań

 • Tworzenie dokumentacji

Nasze oczekiwania od kandydata:

 • Dobra znajomość systemów operacyjnych i aplikacji firmy Microsoft

 • Wiedza z zakresu administracji sieciami komputerowymi

 • Podstawy znajomości zarządzania systemami serwerowymi z rodziny Windows

 • Podstawy zarządzania Active Directory i GPO

 • Podstawy konfiguracji routerów, podstawy konfiguracji sieci WiFi, VLAN, VPN

 • Wiedza w zakresie konfiguracji sieciowych drukarek i skanerów

 • Umiejętność logicznego analizowania problemów

 • Prawo jazdy kategorii B

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę

 • Pracę w zgranym zespole

 • Pakiety szkoleń

 • Dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych

 • Pracę w trybie 5 dniowym w skali tygodnia

Na Twoje zgłoszenia czekamy pod adresem praca@softgroup.com.pl

Klauzula informacyjna – trwająca rekrutacja

Administratorem danych osobowych jest Soft Group Wojciech Mioduszewski z siedzibą w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz (dalej „Soft Group”). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@softgroup.com.pl lub adres korespondencyjny „Soft Group Wojciech Mioduszewski, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dane osobowe zawarte w aplikacji, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

Przesłanie aplikacji z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Soft Group w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda kandydata jest wyrażona poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać wysyłając e-mail albo pismo na adresy wskazane powyżej.

Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom w tym agencjom rekrutacyjnym, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, z pomocą których Soft Group prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Profesjonalne wsparcie informatyczne Twoich pomysłów – zapraszamy do kontaktu