znak zapytania

Blog

Outsourcing informatyczny

11.05.2023

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zoptymalizować działanie swojej firmy, poprawić efektywność procesów i jednocześnie zmniejszyć koszty? Jeśli tak, to być może rozwiązaniem, którego poszukujesz, jest outsourcing informatyczny. W dzisiejszym świecie cyfrowym, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, warto zastanowić się nad korzyściami wynikającymi z powierzenia specjalistom zewnętrznym obsługi IT swojej firmy.

znak zapytania

Definicja „outsourcing informatyczny”

Outsourcing informatyczny to proces przekazania części bądź całości funkcji i zadań związanych z obsługą informatyczną na rzecz zewnętrznego dostawcy usług. Praktyka ta pozwala firmom skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, osiągnąć efektywność kosztową i podnieść jakość usług.

Korzyści płynące z outsourcingu informatycznego

 • Oszczędność kosztów
 • Skupienie się na kluczowych kompetencjach
 • Zwiększenie efektywności procesów
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
 • Elastyczność w zarządzaniu zasobami

Usługi Service Desk w ramach outsourcingu informatycznego

 • Wsparcie techniczne pierwszego poziomu
 • Zarządzanie incydentami i problemami
 • Monitorowanie infrastruktury IT
 • Zarządzanie zmianami i wdrożeniami
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

bogacący się biznesmen

Jak outsourcing informatyczny wpływa na rozwój Twojego biznesu?

 • Zwiększenie konkurencyjności
 • Większa kontrola nad budżetem IT
 • Szybsza adaptacja do zmian na rynku
 • Możliwość inwestowania w innowacje

Outsourcing informatyczny to klucz do sukcesu Twojej firmy, pozwalający na zoptymalizowanie działań, poprawienie efektywności procesów i zmniejszenie kosztów. Wykorzystaj wiedzę specjalistów zewnętrznych, aby skupić się na tym, co najważniejsze dla Twojego biznesu i osiągnąć sukces na rynku.

Historia outsourcingu usług IT, od początków do dzisiaj

Aby zrozumieć, jak outsourcing informatyczny stał się kluczem do sukcesu współczesnych firm, warto przyjrzeć się jego początkom i ewolucji na przestrzeni lat.

Początki outsourcingu informatycznego sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to firmy zaczęły powierzać zarządzanie swoją infrastrukturą IT zewnętrznym dostawcom. Było to podyktowane głównie wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem i obsługą mainframe’ów oraz potrzebą specjalistycznej wiedzy technicznej. Wówczas rynek outsourcingu informatycznego był jednak niewielki, głównie ze względu na ograniczoną liczbę dostawców usług.

W latach 70. i 80., wraz z upowszechnieniem się komputerów osobistych, firmy zaczęły dostrzegać korzyści płynące z outsourcingu IT. To właśnie wtedy powstały pierwsze firmy specjalizujące się w świadczeniu usług outsourcingowych, takie jak EDS (Electronic Data Systems), założona przez Rossa Perota.

W latach 90. XX wieku outsourcing informatyczny zyskał jeszcze większą popularność dzięki globalizacji, co pozwoliło na oferowanie usług przez dostawców z innych krajów. W tym okresie zaczęły również rosnąć inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, co umożliwiło szybszy rozwój outsourcingu na skalę światową.

W XXI wieku, ze wzrostem znaczenia internetu i technologii chmurowych, outsourcing informatyczny stał się jeszcze bardziej atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw. Dzięki chmurze firmy mogą teraz korzystać z usług IT na żądanie, co pozwala na jeszcze większą elastyczność i oszczędność kosztów.

Dzisiaj outsourcing informatyczny to ogromny rynek, na którym konkurencję prowadzą zarówno globalne korporacje, jak i lokalni dostawcy. Firmy korzystają z outsourcingu nie tylko w obszarze infrastruktury IT czy wsparcia technicznego, ale także w zakresie rozwoju oprogramowania, bezpieczeństwa czy analizy danych.

Outsourcing informatyczny ewoluował na przestrzeni lat, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i technologii. Dzięki elastyczności, oszczędności kosztów, dostępowi do specjalistycznej wiedzy i możliwości skupienia się na kluczowych kompetencjach, outsourcing stał się kluczowym elementem strategii biznesowej wielu firm. Współpracując z odpowiednim dostawcą usług, możesz wykorzystać korzyści płynące z outsourcingu informatycznego do osiągnięcia sukcesu na rynku.

umowa biznesowa

Wybór odpowiedniego dostawcy usług outsourcingowych

Aby w pełni wykorzystać potencjał outsourcingu informatycznego, kluczowe jest znalezienie odpowiedniego partnera. Oto kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę podczas wyboru dostawcy usług outsourcingowych:

 • Doświadczenie i kompetencje: Upewnij się, że dostawca posiada odpowiednie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w obszarach, które są kluczowe dla Twojej firmy.
 • Referencje: Sprawdź referencje dostawcy, aby dowiedzieć się, jakie doświadczenia mają z nim inne firmy i czy spełnił ich oczekiwania.
 • Dostosowanie do potrzeb: Dobry dostawca powinien być elastyczny i dostosowywać swoje usługi do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: Upewnij się, że dostawca stosuje się do obowiązujących przepisów oraz oferuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i systemów.
 • Komunikacja: Ważne jest, aby wybrać dostawcę, który będzie utrzymywać stały i otwarty kontakt, aby na bieżąco informować o stanie realizowanych zadań oraz ewentualnych problemach.

zmiana ustawień

Jak zacząć z outsourcingiem informatycznym?

Jeśli zdecydowałeś się na outsourcing informatyczny, oto kilka kroków, które warto podjąć, aby proces ten przebiegł sprawnie:

 • Zdefiniuj cele: Przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą usług outsourcingowych, określ cele, które chciałbyś osiągnąć, takie jak zmniejszenie kosztów, poprawa efektywności czy zwiększenie innowacyjności.
 • Dokonaj audytu IT: Przeprowadź audyt swojej infrastruktury i procesów IT, aby zidentyfikować obszary, w których outsourcing może przynieść największe korzyści.
 • Opracuj strategię outsourcingu: Na podstawie celów i wyników audytu, opracuj strategię outsourcingu, określając zakres usług, które chciałbyś powierzyć zewnętrznemu dostawcy.
 • Wybierz dostawcę: Skorzystaj z powyższych kryteriów, aby wybrać odpowiedniego dostawcę usług outsourcingowych.
 • Monitoruj i oceniaj: Regularnie monitoruj i oceniaj wyniki współpracy z dostawcą, aby upewnić się, że cele outsourcingu są realizowane.

Usługi outsourcingu it to potężne narzędzie, które może pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego partnera oraz ścisła współpraca z dostawcą usług. Jeśli podejście to zostanie zastosowane, możesz oczekiwać osiągnięcia takich korzyści, jak:

 • Redukcja kosztów
 • Poprawa efektywności procesów
 • Zwiększenie innowacyjności
 • Skoncentrowanie się na kluczowych kompetencjach firmy
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności

ekoprzyjazny robot

Przyszłość outsourcingu informatycznego

Outsourcing informatyczny będzie nadal ewoluować wraz z rozwojem technologii i zmianami na rynku. Oto kilka trendów, które prawdopodobnie będą kształtować przyszłość tego sektora:

 • Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji: Dostawcy usług outsourcingowych będą coraz częściej wykorzystywać AI i automatyzację do przyspieszenia i optymalizacji procesów IT, co pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej efektywności.
 • Outsourcing usług chmurowych: Coraz więcej firm będzie przenosić swoje zasoby i aplikacje do chmury, a dostawcy usług outsourcingowych będą musieli dostosować swoje oferty, aby sprostać temu trendowi.
 • Rozwój modelu „Everything-as-a-Service” (XaaS): Dostawcy usług będą poszerzać swoje oferty o coraz więcej usług dostarczanych w modelu „jako usługa”, co pozwoli firmom na jeszcze większą elastyczność i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb.
 • Zwiększone wymagania dotyczące bezpieczeństwa: W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, firmy będą oczekiwać od dostawców usług outsourcingowych jeszcze większej dbałości o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.
 • Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna: Dostawcy usług outsourcingowych będą musieli wykazywać większe zaangażowanie w kwestie społeczne i ekologiczne, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i regulatorów.

Podsumowując, outsourcing IT będzie nadal pełnić kluczową rolę w strategiach biznesowych przedsiębiorstw na całym świecie. Aby utrzymać konkurencyjność i osiągnąć sukces, warto śledzić rozwój tego sektora, dostosowując swoje podejście do outsourcingu w miarę pojawiania się nowych technologii, trendów i wyzwań.

 

 

logotyp softgroup SoftGroup od 1997 roku zajmuje się outsourcingiem informatycznym. Pracujemy na sukces Twojego biznesu. Pamiętaj,  jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Service desk, help desk, wsparcie użytkowników – SoftGroup

Administracja IT siecią, serwerami, kopiami – SoftGroup

Microsoft 365 dla firm, wdrożenia i licencje – SoftGroup

Znajdziemy dla Ciebie odpowiedni sprzęt i oprogramowanie – SoftGroup

Zapraszamy do kontaktu:


Pozostałe artykuły:

logo sharepoint

Biblioteka dokumentów w SharePoint Online

Biblioteka dokumentów w SharePoint Online to klucz do efektywnego zarządzania dokumentami w pakiecie Microsoft 365   SharePoint Online jest in...
tożsamość cyfrowa

Ochrona tożsamości cyfrowej

Ochrona tożsamości cyfrowej. Praktyczne porady dla lepszego zabezpieczenia swojego życia online. Żyjemy w erze cyfrowej, gdzie nasze dane osobowe ...
szafy serwerowe

Snapshot – co to jest?

Snapshot – co to jest? Definicja: Snapshot, inaczej migawka, to zapis stanu wirtualnej maszyny (VM) w danym momencie czasu. Obejmuje on infor...