rząd szaf serwerowych

Blog

Klaster pracy awaryjnej

15.06.2022

Klaster pracy awaryjnej – failover cluster

Dotyczy rodziny Microsoft Windows Server.

Czym jest „failover cluster” ?

Klaster pracy awaryjnej to grupa komputerów pracujących w połączeniu aby podnieść dostępność i skalowalność klastrowanych ról.

Klastrowane serwery (węzły) są połączone poprzez okablowanie i oprogramowanie. Jeżeli jeden z klastrowanych serwerów przestaje poprawnie funkcjonować  to role są przenoszone na pozostałe, sprawne serwery (węzły). Dodatkowo klastrowane role są pro aktywnie monitorowane aby upewnić się że pracują poprawnie. W przypadku ich awarii są restartowane lub przenoszone na inny węzeł.

Zaletą klastra pracy awaryjnej jest obsługa CSV (Cluster Shared Volume), co pozwala na jednoczesny dostęp do współdzielonego zasobu dyskowego ze wszystkich członków (nody). Ma to za zadanie zminimalizowanie ilości i czasu przerw w dostępie do klastrowanej roli.

Failover cluster jest budowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dostępność usług i duża skalowalność.

Najlepszym przykładem klastrowanej roli jest serwer baz danych Microsoft SQL Server który może być instalowany jako osobna usługa, nie wymagająca dodatkowego systemu operacyjnego. Minimalizujemy wówczas czas jaki jest wymagany na „wgranie” aktualizacji do systemu operacyjnego. Dzięki możliwości przenoszenie roli MS SQL Server pomiędzy węzłami bez przerwy w jej działaniu zyskujemy możliwość aktualizacji jednego z fizycznych serwerów, podczas kiedy MS SQL Server funkcjonuje na innym węźle. Po wykonaniu działań na pierwszym węźle możemy przenieść MS SQL Server na zaktualizowany węzeł i wykonać działania serwisowe na kolejnym serwerze, bez zatrzymywania dostępności MS SQL Server.

To samo możemy osiągnąć w przypadku maszyn wirtualnych, identycznie jak MS SQL Server mogą one być „na żywo” przenoszone pomiędzy węzłami. Takie działanie jest niewidoczne na użytkowników.

Aby osiągnąć powyższy poziom funkcjonalności wymagane są następujące zasoby:

  • minimum dwa serwery z licencją Windows Server 2019
  • współdzielony zasób dyskowy

Kupując Windows Server 2019 posiadamy już możliwość instalacji i wykorzystywania funkcji Microsoft Hyper-V i klastra pracy awaryjnej, nie musimy ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem dodatkowego wirtualizatora.

W ramach zakupionej wersji Windows Server 2019 Standard możemy użyć dwie maszyny wirtualne z systemem Windows Server, w przypadku wersji Datacenter nie mamy limitu ilości wystąpień maszyn wirtualnych z systemem Windows Server.

Pozostałe artykuły:

logo sharepoint

Biblioteka dokumentów w SharePoint Online

Biblioteka dokumentów w SharePoint Online to klucz do efektywnego zarządzania dokumentami w pakiecie Microsoft 365   SharePoint Online jest in...
znak zapytania

Outsourcing informatyczny

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zoptymalizować działanie swojej firmy, poprawić efektywność procesów i jednocześnie zmniejszyć koszty? Jeśl...
tożsamość cyfrowa

Ochrona tożsamości cyfrowej

Ochrona tożsamości cyfrowej. Praktyczne porady dla lepszego zabezpieczenia swojego życia online. Żyjemy w erze cyfrowej, gdzie nasze dane osobowe ...