Outsourcing IT – jak to rozumiemy ?

Często otrzymuję pytanie w jaki sposób rozumiemy outsourcing it, nasz główny profil działalności.

Postanowiłem przedstawić naszą koncepcję.

Definicja (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing) jasno definiuje że delegowanie pewnych zakresów działań, odpowiedzialności poza struktury przedsiębiorcy pozwala zlecającym na pełne skupienie się na celach jakie ma do realizacji.

Opieka nad infrastrukturą teleinformatyczną, realizowana przez zewnętrzny podmiot, jest najlepszym przykładem jak może to wpłynąć na działalność organizacji przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów. W naszym rozumieniu outsourcing it najlepiej sprawdza się w małych i średnich organizacjach gdzie potrzeby związane z usługami informatycznymi są ograniczone. W przypadku większych organizacji dużo lepszym rozwiązaniem jest delegowanie określonych obszarów działań do zewnętrznych podmiotów. Często outsourcing realizowany jest również w siedzibie zlecającego, gdzie zewnętrzni partnerzy funkcjonują jako wewnętrzny dział firmy.

Nasza oferta jest dedykowana dla organizacji posiadających do 500 aktywnych końcówek sieciowych (stanowisk komputerowych). Przy większej strukturze należy dokładnie przeanalizować koszty związane z wykorzystaniem partnerów zewnętrznych. Może się okazać że budowa własnego zaplecza informatycznego będzie porównywalna ekonomicznie. Oczywiście nie zależy to jedynie od ilości stanowisk komputerowych ale od wykorzystywanych rozwiązań, ich stabilności, potrzeb przedsiębiorstwa.

Główną zaletą delegowania usług informatycznych do zewnętrznego partnera jest dostęp do wiedzy specjalistów. Partner którego trzonem działalności są usługi informatyczne ma dużo większe doświadczenie i kompetencje w zakresie oferowanych usług. Stale rozwija wiedzę swoich specjalistów, wiedząc i mając świadomość że jedynie dobrze wyszkolony technik wykona swoje działanie należycie z zachowaniem wszelkich obostrzeń, jakie występują w branży informatycznej.

Kolejnym atutem outsourcingu informatycznego jest jego dostępność, nad realizacją usług czuwa grupa ludzi a nie pojedynczy pracownik. Dzięki temu możemy gwarantować powtarzalny czas reakcji na pojawiające się  zagrożenia czy zlecenia. Niedostępność pojedynczego technika nie wpływa na realizację usługi.

Dobrze działający outsourcing it to przede wszystkim sprawna komunikacja pomiędzy zlecającym a wykonującym działanie. W naszej pracy wykorzystujemy zaawansowany system help desk, który jest odpowiedzialny za organizację pracy techników. System rejestruje wszelkie działania, zarówno te wynikające z otrzymanego zgłoszenia jak i działania wykonywane systematycznie, np weryfikacja kopii zapasowych, analiza logów, audyty itd. Każde działanie jest wprowadzane do systemu, zawiera takie informacje jak osoba wykonująca, zakres działania, kategoria działania, osoba zlecająca, termin wykonania działania, czas wykonania działania, status. Zlecający posiada dostęp do tych informacji i jest na bieżąco informowany o postępach w pracy. Dzięki tej komunikacji jest zawsze poinformowany o etapie na jakim się znajdujemy i ma możliwość planowania swoich działań. Ważnym elementem systemu help desk jest również analiza wykonanych działań, dzięki tej wiedzy możemy podjąć działania mające na celu poprawę komfortu pracy czy wyeliminować wadliwe elementy których częste awarie powodują nieprawidłowości w pracy organizacji.

Soft Group rozumie swoją misję outsourcingu informatycznego jako utrzymanie w dobrej kondycji wszelkich systemów informatycznych, realizację wsparcia użytkowników w ich codziennej pracy, bieżącą konserwację wykorzystywanych rozwiązań aby nasz Klient mógł realizować swoje cele.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na obsługę informatyczną, zachęcam do kontaktu z nami i podjęcia działań zmierzających do rozwiązania Państwa problemów informatycznych. Gwarantujemy zaangażowanie.