Kopie bezpieczeństwa.

Oferujemy naszym Klientom usługę tworzenia i zarządzania kopiami bezpieczeństwa.

W zakres naszych działań wchodzi:

 • wykonanie analizy z zakresu danych jakie muszą być zabezpieczone
 • przygotowanie projektu budowy polityki kopii zapasowych (bezpieczeństwa)
 • zakup i wdrożenie systemu kopii zapasowych zgodnie z założeniami
 • wykonanie inicjalnej kopii danych
 • wykonanie testów kopii zapasowych
 • wykonanie testów procedur związanych z awaryjnym odtwarzaniem danych
 • wdrożenie harmonogramu wykonywania kopii bezpieczeństwa
 • administracja kopiami bezpieczeństwa – testowe odtworzenie, monitorowanie poprawności wykonania kopii

W zależności od potrzeb kopia może być wykonywana lokalnie i przesyłana w bezpieczne miejsce poza organizacją, do naszego datacenter lub do chmury.

Kopie bezpieczeństwa mają nam zagwarantować dostęp do naszego majątku jakim są dane, bez których nasze przedsiębiorstwo przestanie poprawnie funkcjonować. Proszę sobie wyobrazić że w jednej chwili tracimy całą historię działań z Klientem, nie mamy faktur, system magazynowy nie działa, poczta została pogrzebana na dyskach które się zepsuły. Katastrofa.

Dlatego należy wyprzedzić moment utraty danych i się na niego przygotować, a z doświadczenia wiemy że wcześniej czy później te kopie się przydadzą.

Mamy wiele poziomów jakie kopie zapasowe obejmują, są różne strategie zabezpieczania danych. Budowa polityki kopii zaczyna się od określenia priorytetów, musimy wiedzieć co jest najważniejsze. Inaczej będziemy projektować rozwiązanie do systemów wysokiej dostępności (High availability) a inaczej dla Klientów gdzie czas odtworzenia nie jest tak istotny. Ale zawsze elementem wspólnym tych projektów jest cel – odtworzenie danych.

Wdrożona poprawnie polityka kopii bezpieczeństwa ma zadanie:

 • zabezpieczyć systemy włącznie z systemami operacyjnymi, te dzięki wirtualizacji możemy odtwarzać w ciągu minut
 • zabezpieczyć dane systemów bazodanowych (ERP, CRM, CMS itd) i umożliwić szybie przywrócenie ich do pełnej funkcjonalności
 • zabezpieczyć wszystkie dane związane z komunikacją (poczta, czat)
 • weryfikować poprawność kopii zapasowych, niestety zdarza się że kopia nie jest zdatna do wykorzystania
 • zapewnić zgodność z wymaganiami stawianymi nam przez prawo, to również zabezpieczenie danych osobowych wynikających z Rodo

W ramach oferowanych usług wykonujemy projekt polityki kopii bezpieczeństwa, zajmujemy się jej wdrożeniem i weryfikujemy poprawność wykonanych kopii. W przypadku awarii możemy również zająć się odtworzeniem danych.

Funkcjonalność współczesnych rozwiązań kopii bezpieczeństwa pozwala nam na odtwarzanie pojedynczych e-maili, odtworzenie pojedynczego pliku lub tabeli z bazy SQL.

Kopie mogą być wykonywane na serwerach, stacjach roboczych lub na urządzeniach mobilnych.

Profesjonalne wsparcie informatyczne Twoich pomysłów – zapraszamy do kontaktu